1/1
Checkered Skipper
Common Checkered-Skipper (Pyrgus communis)

Common Checkered-Skipper (Pyrgus communis)

Copyright Howard Cheek